• Dyscypliny
  • Modelarstwo
  • Samoloty
  • Szybowce
  • Spadochrony
  • Balony
  • Akrobacja
  • Lotnie i Paralotnie
  • Mikroloty
  • Śmigłowce
 

WINGSUITFLYING

W przeciwieństwie do skoków spadochronowych wingsuit flying umożliwia poruszanie się w powietrzu ze stosunkowo niską prędkością opadania przy jednoczesnej wysokiej prędkości poziomej, decydującej o prędkości faktycznego lotu.

Możliwość taka pojawiła się dopiero w momencie, gdy wynaleziono specjalny kombinezon (wingsuit) – wykonany ze specjalnego materiału kostium oblekający ciało skoczka i rozpościerający się również w postaci membrany między obiema nogami oraz między rozłożonymi szeroko ramionami a tułowiem. Powstaje w ten sposób duża powierzchnia nośna zdolna wytworzyć siłę hamującą opadanie. Oczywiście, nie jest to powierzchnia na tyle duża, by zapewnić bezpieczne lądowanie – prędkość opadania wciąż jest wysoka, dlatego też nadal niezbędny jest spadochron, używany tuż przed lądowaniem.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Spadochronowego United States Parachute Association), aby wykonać pierwszy skok w wingsuicie, należy mieć na koncie co najmniej 200 wykonanych oficjalnie skoków spadochronowych w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Do tego dochodzą jeszcze kwestie warunków naturalnych: do skoków wingsuit flying potrzeba zwykle wysokiej góry o bardzo stromym zboczu oraz olbrzymiej przestrzeni poniżej, by móc w pełni korzystać z możliwości długiego lotu, a także by mieć sporo czasu i miejsca do spokojnego lądowania z użyciem spadochronu. Wymagana jest również bezwietrzna pogoda; każdy podmuch wiatru zwiększa ryzyko bardzo niebezpiecznych turbulencji, trudnych do opanowania i mogących zakończyć tragicznie pięknie rozpoczęty lot.